b.gif
 
                       Учене - 4.клас                  
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
Урок№1 и Урок№2

Свойства и състояния на веществата           

Урок №3 - 1. част

Опазване на чистотата на водата                 

Урок №3 - 2. част

Опазване на чистотата на въздуха                 


Урок№4
Полезните изкопаеми - богатството на земята - тест


Урок №5
Горивата - черното злато на земята            
 

Урок №6
Почвата - източник на блага                   

Урок №7

 Опазване чистотата на почвата                  Урок №8
Вещества от растителен произход               

Урок №9

Вещества от животински произход           
                           

Движение на телата - мисловна карта         


Трептене и звук - мисловна карта               Сили - мисловна карта                                

Видове сили - мисловна карта                    

Енергия - мисловна карта                           

Слънчева енергия - мисловна карта         
 

 
 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 27-02-2023