b.gif
 
                             Компютърно моделиране 4 клас      
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 Регистрация в сайта на Scratch - присъединяване към клас

1. част


2. част


 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 19-12-2020