b.gif
 
Начало                                                      
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 Модели на Национално външно оценяване


Моделите на НВО са публикувани на 14.09.2022 г. на сайта на Министерството на образованието и науката 

Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2022-2023 година

Правила и инструктажи за изпитите
 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 04-02-2023