b.gif
 
Начало                                          
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 


Седмична програма за II учебен срок на учебната 2023/2024 година
 

  
Занимания по интереси - Клуб "Многознайко" за II учебен срок:
- в понеделник - 5. и 6.час. Заниманията по проекта започват на 16.10.2023 г.
 

Модул Физкултура - в сряда - 7. час
Консултация с родители - вторник - 6. час
Консултация с ученици - четвъртък - 5. час

Пристигане сутрин в училище - всеки ден от 7.45 до  8.00 ч. 
От 8.00 до 8.30 ч. - подготовка за учебните часове.

1.час - 8.30 - 9.05
2.час - 9.15 - 9.50
Голямо междучасие
3.час - 10.10 - 10.45
4.час - 10.55 - 11.30
5.час - 11.40 - 12.15
6.час - 12.25 - 13.00


До 13.30 - обяд и организиран отдих;
от 13.30 до 15.30 - самоподготовка;
от 15.30 до 17.30 - дейности по интереси.


Време за изпращане на учениците - от 17.00 до 17.30ч.

Край на занятията за ЦОУД - 17.30ч.

 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 09-02-2024