b.gif
 
           Учене - 2.клас                        
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
  
Подреди по азбучен ред            

Строеж на речта                        
 
Открий глаголите
Глаголи                                      
Как да пишем съчинение-описание

Прилагателни имена                  

Click here for larger version


Още за съществителните имена
Съществителни имена - тест
Какво знаем за съществителното име?
  Съществително име - І част
Род и число на съществителното име

Подготовка за самостоятелна работа по български език

                                                   II  клас  -  междинно ниво

 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 29-10-2020