b.gif
 
                       Учене - 4.клас                  
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 Проектът „Фибоначи“
На 04.12.2022 г. учениците от 4.а клас представиха STEAM проект, посветен на Деня на Леонардо Фибоначи по темата за „златното сечение“, редицата на Фибоначи и проявленията ѝ в живата природа. Под ръководството на г-жа Дорина Братанова четвъртокласниците бяха проучили живота на великия математик от 13.век и приноса му към математиката. Подбирането на подходящи материали от интернет беше подкрепено с практически проучвания и наблюдения, доказващи явлението в живата природа, а изложба от рисунки на учениците показа как може да се прилага „златното сечение“ и редицата на числата на Фибоначи в изобразителното изкуство. Учениците представиха резултатите от своята работа пред ръководството на училището.
Класът вече втора учебна година работи по образователния модел 1:1 – „Един ученик – един компютър“, като за всеки ученик е осигурено персонално устройство – хромбук. Ежедневната работа по иновативния модел дава на учениците увереност в своите възможности, всеки час е изпълнен с предизвикателства за нови знания, нови идеи и хрумвания. Обучението е проектно базирано, като в края на всяка задача учениците се стремят да развиват продукта си, уменията и познанията си в различни области и предмети.
Работата по разработването на проекта „Фибоначи“ насочи четвъртокласниците към търсене на красотата в математиката, в природата и в знанието. Учениците използваха интересен подход при изпълнение на задачите като съчетаха изследователска работа с логическо мислене и творческа интерпретация на проучвания проблем.

https://school-slaveykov.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8a%d1%82-%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8/
 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 15-02-2023