b.gif
 
                             Славейков            
 
 
     
 
Материалите са изработени във връзка с празника на училището в дните от 09. до 15. ноември 2021 г.

Използвани са идеи и материали от интернет, събрани и оформени във вид на Jamboard от ученици от 3.а клас - Елица, Йоана, Диляна, Ивайло, Мария, Румен, Стилияна, Янислава. Видеозаписите са направени от учениците по време на ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) като част от работата по Модела 1:1. Финалната презентация е на г-жа Братанова по идеи и с активното участие на всички ученици от класа. 

Честит празник, ученолюбиви славейковчета! Все така се стремете към просвета и знания!

 
Празник на училище "Славейков" - 1.част
Още за живота и делото на Славейков - 2. част
Празник на училище "Славейков" - 3.част


 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 27-02-2023