b.gif
 
     Учене                                    
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 

 „Аз буки, веди глаголати! Добро ест живети дзело земля! Иже (йота) како люди мислите, наш он покой. Ръци слово твръдо! Ук, фрът, хер! от! Ща чръв! Ци ша! еръ, ер, ери! Ет! Ен он! Йен йон! Юс! Ят!”.

 „Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! Защото както хора мислите, наша е той опора. Изричай словото твърдо! Нагоре всеки да лети! Върви! Избягвай червея! Покорявай висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора! Човече! с ум и разум! Във вярна посока и с ясно съзнание! Напред! Слава!“.Четене и довършване на изречения с Хх

 

Образователния минимум по български език и литература:
 

I клас- овладване на четивната техника - 3540 думи в минута;

четливо и вярно писане на текст с обем - 30 40 думи.


Примерни текстове за четене

НЕВИДЯНО – НЕНАУЧЕНО

ПЛЕННИКЪТ

 ПИУК

 

 
 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 24-03-2024