b.gif
 
     Учене                                    
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Подготовка за самостоятелна работа - до 20

Колекция за упражнение по математика:
https://wke.lt/w/s/Bklqbo

Пишем прегледно в тетрадката с квадратчета
Интерактивна бяла дъска
Игра с ябълки - за събиране и изваждане до 20

 

 

 Powered by SyndeoCMS
© Decata.info, last changed on 10-03-2020