?????????? ?? ??????? ???? - 1. ????.

?°?¶?µ ?·?° ?°?‚?‚?µ?»?° ?°?±?‚?° - ?·?… - 1. ?‡?°?‚

2. ?‡?°?‚                       

3. ?‡?°?‚
                         
?’ ?¶?‚?µ ?„?»?‡?µ?‚ ?° ?°?… ?‡?µ ?‚ 2.?° ?»?° ?° 1715. ?‡?»?‰?µ ?°
?° ?·?°?‚?° ?µ ?°?‚?µ?µ

?¤?»?‚ ?µ ?‡?°?‚ ?‚ ?µ?‚, ?µ?‚?°?µ ?° "?°?° ?µ", ?°?° ?° ?µ?‚?µ ?° ?‡?µ?† ?‚ .?°, ? .
?—?° ?‚?°?· ?„?°?† ?±?»?°?° ?° - ?‚?µ?„?° ?‚?µ?„?° ?‚ .? ?µ ?° bglog.net/nachobrazovanie/!

?‚?° ?·?° ?°?‚?‚?µ?»?° ?°?±?‚?° ?§?µ?‚ ?°?‚?°– 3. ?»?°– ?µ?¶?µ?‚ - ?µ?¶?° ?°


, ? ?•?— 2070 ?“?”


Click here for full screen version
?µ?»?° ?µ?‰?µ?‚?°; ?‚ ?° ?°?‚?°

?µ?»?°?‚?° ?°?‚?° - ?‚?µ?‚?µ