The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 
spacer   Начало       Проект       Глогстери       Учене 4 клас       Учене 3 клас       Учене 2 клас      Родители      Връзка с нас       Полезни сайтове       112     
 
 Location: Родители -> Хиперактивните деца |  News: Абсолютни шампиони на България за 2011 г.!
Хиперактивни или свръхразсеяни деца
adhd-bg.com
ADHD е съкращение добило популярност в световен мащаб за Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
Основните симптоми на ADHD са:
 • Хиперактивност

 • Импулсивност

 • Невнимание

  Кои са симптомите на ADHD?

  С ADHD се свързват много симптоми и поведения. Всъщност, има три подтипа или вида ADHD:

  • Хиперактивен/Импулсивен подтип

  • Подтип с липса на внимание

  • Комбиниран подтип

  Ако детето има хиперактивен/импулсивен подтип ADHD, то вероятно често ще се проявяват най-малко шест от следните симптоми:

  • Шава с ръце или крака или се върти на мястото си

  • Има затруднения да седи на едно място

  • Непрекъснато тича наоколо или се катери

  • Затруднява се да върши нещата тихо

  • Непрекъснато е с “включен двигател”

  • Говори непрекъснато или повече отколкото е нормално

  • Изстрелва отговорите преди въпросите да са зададени докрай

  • Затруднява се да изчаква реда си при занимания

  • Прекъсва или се намесва в разговорите

  Ако детето е със подтип с липса на внимание, то вероятно често ще се проявяват най-малко шест от следните симптоми:

  • Трудно се съсредоточава върху детайли и/или прави грешки по невнимание

  • Трудно внимава за дълги периоди от време

  • Трудно следва инструкции

  • Трудно се организира

  • Изглежда, че не слуша

  • Избягва или не харесва задачи, чието изпълнение изисква внимание

  • Често губи вещи

  • Лесно се отвлича

  • Забравя ежедневните си дейности и рутинни задачи

  Когато детето има комбиниран подтип, то вероятно често или много често ще се проявява най-малко шест от симптомите на хиперактивен/импулсивен подтип И най-малко шест от симптомите на подтипа с липса на внимание:

   

  Факторите от средата, които често се подозират за развитието на ADHD са:

  • Мозъчна травма

  • Контакт с никотин, алкохол или други психоактивни вещества по време на вътреутробното развитие

  • Контакт с токсини като олово и пасивно пушене

  • Увреждащи химикали от околната среда

  • Проблеми по време на бременността и раждането

  • Други причини, които могат да доведат до нарушение в развитието на мозъка
    

   Децата с ADHD:

   • Може да имат малко приятели, тъй като са импулсивни и лесно се гневят; обратно, те може да станат “клоунът на класа”

   • Може да имат затруднения да се представят успешно в училище, тъй като имат проблеми с вниманието и изпълнението на задачите

   • Може да имат ниско самочувствие

   • Изложени са на риск от развитие на други психично здравни проблеми като поведенчески разстройства, разстройство с противопоставяне и предизвикателство, тревожност и депресия

   • Изложени са на риск от обучителни затруднения

   • Може да имат проблеми със съседите, общността, полицията

   • Най-малко 1/3 от децата с диагноза ADHD ще продължат да имат симптоми и като възрастни
     

---
last changed on: 11-10-2008
Powered by SyndeoCMS  ©  | print page |