The logo of the website. Click here to go to the startpage of the website.
 
spacer   Начало       Проект       Глогстери       Учене 4 клас       Учене 3 клас       Учене 2 клас      Родители      Връзка с нас       Полезни сайтове       112     
 
 Location: Родители -> Правила за родители |  News: Абсолютни шампиони на България за 2011 г.!

ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИ

Бъди най-добрия приятел на своето дете.

Уважавай правото на детето на личен живот.

Давай на детето указания и примери.

Проявявай към детето нежност.

Поощрявай идеите на детето.

Уважавай собствените виждания на детето.

Проявявай емоционална подкрепа.

Пази поверените ти тайни.

Не проявявай крайни собственически чувства към детето.

Отнасяй се към детето като към отговорен човек.

Споделяй с детето новините за личен успех.

Защитавай детето в негово отсъствие.

Разговаряй с детето по въпросите на религията и политиката,
за секса и смъртта.

Разговаряй с детето за различните модели на поведение.

Не бъди критичен към приятелите на детето.

Поднасяй на детето поздравления и подаръци
за рождения ден.

---
last changed on: 03-12-2008
Powered by SyndeoCMS  ©  | print page |