Упражнения за изходно ниво

Открий глаголите

Глаголи


Прилагателни имена

Още за съществителните имена

Съществителни имена - тест

Какво знаем за съществителното име?

Съществително име - І част

Род и число на съществителното име

Трудните звукове и букви

Спящата хубавица - Попълнете липсващите гласни.

Ние, врабчетата

Пепеляшка - Попълнете липсващите гласни.

Сънчо - текст за сглобяване

Петьо - подредете текста и го препишете в тетрадката.

Сашко - подредете текста и го препишете в тетрадката.

Изворче - подредете текста и го препишете в тетрадката.

Общуване - Три думички чудесни - Димитър Спасов


Подреди по азбучен ред

Упражнения за самостоятелна работа за входно ниво