Важно!!!
Всички презентации се стартират с клавиша F5. Ако слайдовете не се сменят автоматично, натискайте клавиша със стрелка надясно.


Упражнения за самостоятелната работа за изходно ниво

Умножение и деление с 8

Умножение и деление със 7

Умножение и деление с 6

Умножение и деление с 5 - тест за най-добрите

Деление с 5

Умножение с 5

Деление с 4

Умножение с 4

Деление с 2 и с 3

Умножение с 3

Умножение с 2

Умножение - упражнения

Умножение и деление

Текстови задачи с повече от две пресмятания

Текстови задачи с две пресмятания


Урок №40 - текстови задачи

Как да решаваме текстови задачи с две пресмятания?


Видове триъгълници според страните - презентация на г-жа Лидия Ганева от гр. Разград

Урок 25 от сборника - ІІ част

Урок 25 от сборника

Урок 24 от сборника

Урок 23 от сборника - задачи с две и повече пресмятания

Текстова задача с две пресмятания

Видове текстови задачи

Урок №18 - Събиране и изваждане до 100 без преминаване

Математика с Пипи - събиране и изваждане до 100 без преминаване

Числата до 100

Да решаваме задачи с Menapien ! - автор на програмата - Olivier Jacquemin (Белгия)

Изберете ще събирате ли или ще умножавате, с кое число искате да се упражнявате, изберете времето в секунди за всяка задача и колко да се изчаква, преди да се появи следващата задача.
Щракнете върху бутона Старт и задачите ще се появяват една след друга.
Решете всичките 19 задачи, за да видите резултата си.
За да започнете отново, обновете страницата с F5.

Успех!