Упражнения за самостоятелната работа за изходно ниво

В овощната градина

Плодове - кръстословица

Зеленчуци - кръстословица

Жива природа - Животни - тест

Светът около нас - подготовка за самостоятелна работа - м.декември 2008г.

Петко Рачов Славейков - презентация

Твоята родна земя - клип

Народни будители - презентация на г-жа Димитрова от гр.Стара Загора

Моето училище

Моето родно място - град Ямбол
- кръстословица

Семейство - презентация

Електронна книга - Околен свят - 2 клас (257 MB)