Свържете представителите на живата природа с групата, към която принадлежат.

Упражнението е част от подготовката за самостоятелна работа - изходно ниво - 3 клас.