Изберете верния отговор от падащия списък вдясно.

Упражнението е част от подготовката за самостоятелна работа - изходно ниво - 3 клас.

Органи на дишането
Органи на движението
Органи на храненето
Органи на кръвоносната система