Произведенията от Читанката и техните автори

Кои са авторите на изучените литературни произведения?

Поставете имената на авторите до техните произведения. Ако се затрудните, направете справка в Читанката.