Баща ми

Тест

Изберете правилния отговор според разказа на Йордан Радичков "Баща ми"(Читанка за ІІ клас, стр.49). Ако се затрудните, направете справка с текста. Четете внимателно! Успех!