Старопланинска област

Кръстословица

След завършване на кръстословицата, кликнете върху "Провери". Ако се затрудните, можете да кликнете върху "Помощ". Кликнете върху цифра от кръстословицата, за да видите описанието на думата.
Успех!
1           2     3          
                4      
    5          6    7        
                    
    8                  
                    
    9