Из "Изворът на белоногата", П.Р.Славейков

Попълнете липсващите препинателни знаци в текста.

В моята мала градинка
доста е мене, що имам
всякакви ружи шарени
шарени жълто-алени
дребен босилчец черночък
син кремък жълта латинка
бял кремък чисто сребърен
бисерно росно леденче
крехка върбица клоната
карамфил зимен и летен
шибой ми кичест ператен
и морав стратул бархатен