Деветият брат

Кръстословица

Щракнете на цифра от кръстословицата. Въведете липсващата дума. Ако се затрудните, използвайте помощ от Читанката, стр. 30 и 31.
  1         
    2       
3           
         
         
         
       4    
5           
         
  6   7        
         
     8      
         
         
 9   10