Добро за добро

Ран Босилек

Подреди изреченията. Спазвай последователността на действията в разказа на Ран Босилек "Добро за добро". Ако се затрудниш, направи справка с Читанката, стр. 28 и 29 или прочети плана в тетрадката.