ДъгатаДъгата

Джани Родари

Постави стиховете от дясната колонка на местата им. Ако се затрудниш, направи справка в Читанката за 4.клас - стр.15.