Есен

Андрей Германов

Попълнете пропуснатите думи в стихотворението.
Бързо лятото отлитна.
Тънка хладина повя
над лъки, градини ,
над пожънати .
Сутрин по полята равни
ходят сребърни мъгли
и из пътя скърцат
с плод препълнени .

Плодородна е земята,
а стопаните - добри.
За труда им тя
с едър плод ги .
Сяха, жънаха, ораха,
ден и нощ в полето, там,
и сега под всяка
срещат тоя плод .

И си спомнят дните жежки
с пълно, весело сърце,
и почиват тия
и попукани ,
гдето с мъдър труд създават
красотата на света,
гдето на човека
хляба бял и .