Гарван и лисица

Попълни пропуснатите думи в текста.

Ако се затрудниш, направи справка в Читанката на стр.39.
Един гарван лапнал къс и кацнал на едно дърво. Лисицата го видяла и като искала да изяде тя месото, изправила се и почнала да гарвана, че бил много хубав, че бил голям, че нему от всички най-прилягало да бъде на птиците. И това щяло непременно да стане, ако той имал .
Гарванът, за да покаже, че има и хубав глас, заграчил силно и месото.
Лисицата скочила, грабнала месото и извикала
- Гарване, всичко си имаш. Сдобий се само и с малко .