Дебел сняг - голям комат

Тест

  
Изберете правилния отговор според разказа на Георги Марковски "Дебел сняг - голям комат"(Читанка за ІІ клас, стр.60). Ако се затрудните, направете справка с текста. Четете внимателно! Успех!