Хайдути

Народна песен

Поставете стиховете от дясната колонка на местата им. Ако се затрудните, направете справка в Читанката - стр.51.