Спящата хубавица

Шарл Перо

Попълнете пропуснатите гласни.
Щракнете върху въпросителния знак, за да видите дума за проверка.
Жвели отдавна един цар и една црица, които всеки ден си казвали:

— Ах, защо си нямаме дте!

Но дете все не им се раждало.

Веднъж царицата се къпела в рката и ето, че от вдата на брега изскочила една жаба и й рекла:

— Няма да мине година и желанието ти ще се сбъдне; ще рдиш дъщеря.

Станало както предрекла жабата. Рдила царицата момиче и то било толкова хубаво, че царят от радост не можел да си намери място и дал голяма гощавка. Поканил не само рднини, приятели и познати, а и рисниците, за да бъдат благосклонни и добри към дтето.