Музикални инструменти

Свържи музикалните инструменти с техните названия.

Надписите се местят като влачиш табелката с натиснат ляв бутон на мишката.