Музикални инструменти

Кръстословица

Щракнете на цифра от кръстословицата. Въведете названието на музикалния инструмент, който виждате на картинката.
  1    2       3     
4             5   
            
       6       
            
    7    8    9      
            
            
10