Горнякът и долнякът

Пейо Крачолов Яворов

Решете кръстословицата. Ако се затрудните, направете справка в Читанката на стр. 9.
   1     2           
3                 
               
  4         5        
               
               
    6             
         7