Попълнете - йо или ьо

Попълни празните прозорчета.

  
Кол
Сто
Ван
Пет
Панат
Пе
ран
булн
минр
шофр
асанср
фризр