Палавница

Емилиян Станев

Подредете описанието на катеричката Кики от разказа на Емилиян Станев, като подредите изреченията според последователността в плана:
1. Външен вид.
2. Какво прави Кики?
3. Какви качества притежава Кики?
4. Какво е вашето отношение към катеричката?