Готованко

Ран Босилек

Какво прави косът, докато лозарите работят?
Лозарите отиват да режат лозята.
Копачи отиват да копаят лозята.
Връзвачи отиват да връзват лозята.
Лозари отиват да пръскат лозята.
Гроздоберачи отиват да берат гроздето.