България - страна на световен кръстопът

Тест

Отбележи верния отговор. Ако се затрудниш, направи справка в учебника, стр.10-11.