Квакащата пощенска кутия

Доналд Бисет

  
Подредете текста, като следвате плана:
1. Красивата и старателна пощенска кутия.
2. Уличната лампа.
3. Лампата спира да свети.
4. Помощта на патицата Миренда.