Лили на морското дъно

Валери Петров

Отбележи верния отговор. За справка използвай Читанката, стр.86 и 87.