Паничка мед

Ангел Каралийчев

Подреди изреченията. Спазвай последователността на действията в разказа на Ангел Каралийчев "Паничка мед".