Числата след 1000 - записване и сравняване

Тест

  
Отбележи верния отговор.