Подготовка за тест по музика в края на ІІ клас

  
Отбележи верния отговор.