У Недини слънце грее

Българска народна песен

Довършете стиховете.