Паничка мед

Ангел Каралийчев

Въведете в кръстословицата липсващата дума от изречението. Ако се затрудните, направете справка с Читанката, стр.11.
1   2     3         
           
           
   4          
           
   5          
6             
           
           
           
 7