Пепеляшка

Попълнете липсващите препинателни знаци в текста.

Пепеляшка дълго гледала след тях, докато се изгубили в далечината а след това тъжно заплакала
Тогава при нея дошла нейната кръстница която била добра вълшебница
Тя попитала Пепеляшка защо плаче
- Така ми се искаше така ми се искаше - отвърнала Пепеляшка и изведнъж захлипала толкова силно че не могла да довърши думите си
- Искаше ти се да идеш на бала ли - попитала я вълшебницата.
- Да можех да отида наистина - замечтано отвърнала Пепеляшка.
- Добре - казала вълшебницата. - Ако се постараеш да направиш каквото ти поръчам, с радост ще изпълня това твое желание. Иди сега в градината и ми донеси една хубава тиква