Селянин и лъв

Попълнете липсващите думи в текста.

  
Ако се затрудните, направете справка с учебника, стр. 16.

Успех!
   мен      навярно      натам      орача      познато      прави      страх      черти   
Веднъж лъвът, когато паднал здрача,
изял до кокал вола на

и в топлия обор полегнал сам.
Орачът тръгнал посред нощ ,

излязъл из постелята корава
да понагледа вола що ли .

Щом до лъва поспрял тоз сиромах,
погалил го оттук, оттам без .

Лъвът помислил:"Туй магаре харно
за своя вол ме взима тук ,

че през деня, от ужас изумен,
едва ли с ласки ще се спре до !

Ще му се спука жлъчката, когато
съзре за миг лицето ми !"

Мъдрецо, в същността прониквай ти,
измама крият външните .

Руми