Старият щърк

Константин Константинов

Сглобете съвета на стария щърк към младите щъркели. Помагайте си с учебника (страница 6 и 7).
Когато сте готови, препишете изречението в тетрадките за домашна работа.
Желая ви успех!
Ще разберете, че никъде дъгата
че никъде песента на щурците вечер, когато полето засинее,
че никъде димът на комините не е тъй топъл,