Съществителни имена

Прочетете внимателно и попълнете празното прозорче.


Съществителните имена са части на .
Те назовават .
Откриват се с въпроса
Могат да бъдат два вида - съществителни нарицателни и съществителни .
Съществителни имена са имената на хора, животни, реки, езера, държави, континенти, планети и др.
Например думата Владимир е съществително име, а думата мъж е съществително име.
Пред съществителните имена можем да сложим една от думите .
Съществителните имена имат .
Съществителното име е от среден род.
Съществителното име е от женски род.
Съществителното име е от мъжки род.
Думата козле е съществително име.