Умножение и деление с 5

Тест за най-добрите

Отбележи верния отговор.