Великден

Допълни стихотворението с подходящите думи:
нагиздена, камбаните, молитва, час, всички, краваите, яйца, деца

Използвай бутоните "Помощ" и "Провери".
Зададе се Великдена
през вечните поля
и празнично
е цялата земя.

Довечера
със радост ще гърмят.
Във черква пък събраните
ще шептят.

„ Христос возкресе!”- в божи храм
ще екне в нощен .
„ Воистина возкресе!”- там
Ще кажат с глас.

Нас чакат ни
с червените .
Великден е, да знаете !
Великден е, .