Врабчови закани

Тест

Отбележи верния отговор. Ако се затрудниш, направи справка в Читанката, стр.74 - 75. Успех!